W ramach projektu unijnego POIR.02.03.05 Design dla przedsiębiorców spółka AIDC Group Sp. z o.o.
realizuje projekt pn. "Stworzenie nowych wzorów w ramach innowacyjnego systemu inteligentnych słupków parkingowych".

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowego procesu projektowego
oraz wdrożenia do produkcji i oferty wnioskodawcy nowych wzorów w ramach
innowacyjnego systemu inteligentnych słupków parkingowych.

Wartość projektu: 512 000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 347 200,00 zł© 2020 AIDC Group. All rights reserved.